Korrigjimi i përkthimeve

Autori i një përkthimi ka mundësi ta korrigjoj atë, duke sugjeruar një përkthim tjetër (sugjerimi i dytë mbishkruan të parin). Kjo të jep mundësi që të bësh korrigjimin e gabimeve të vogla, pa qenë nevoja për të shtuar një përkthim tjetër (i cili ndryshon nga i mëparshmi vetëm me disa shkronja).

About

Përkthimi i programeve të kompjuterit në gjuhën shqipe. Anëtarësohuni për të treguar interesin dhe mbështetjen tuaj. Nëse dëshironi, ju mund të jepni ndihmën tuaj duke marrë pjesë në diskutime, përkthime dhe vlerësim përkthimesh.

What is B-Translator

The codename B-Translator can be decoded like Bee Translator, since it aims at collecting very small translation contributions from a wide crowd of people and to dilute them into something useful. It can also be decoded like Be Translator, as an invitation to anybody to give his small contribution for translating programs or making their translations better.

Embed Translation Project Inside a Webpage

B-Translator is responsive, which means that it is designed to look nice on small screens as well, usually on mobiles. But it also looks nice inside an iFrame as well, so it can easily be embedded inside a webpage.
It can be done by using an url like this as the src of an <iframe> tag:
https://l10n.org.al/btr/project/LibreOffice/sw/sq?display=iframe

Here is a quick example to demonstrate this. Simply copy and paste this code inside a webpage: