About

Përkthimi i programeve të kompjuterit në gjuhën shqipe. Anëtarësohuni për të treguar interesin dhe mbështetjen tuaj. Nëse dëshironi, ju mund të jepni ndihmën tuaj duke marrë pjesë në diskutime, përkthime dhe vlerësim përkthimesh.

Korrigjimi i përkthimeve

Autori i një përkthimi ka mundësi ta korrigjoj atë, duke sugjeruar një përkthim tjetër (sugjerimi i dytë mbishkruan të parin). Kjo të jep mundësi që të bësh korrigjimin e gabimeve të vogla, pa qenë nevoja për të shtuar një përkthim tjetër (i cili ndryshon nga i mëparshmi vetëm me disa shkronja).